Polityka Cookies

polityka cookies
polityka cookies

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Witrynę internetową www.asag0-maszyny.pl (zwaną dalej: „Witryną”).polityka cookies
2. Właścicielem Witryny i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Marcin Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASAGO Marcin Lech z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Kazikowskiego 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Rozwoju pod numerem 271/98, NIP: 8222069723, Regon: 712375588, zwaną dalej Asago.polityka cookies
3. Asago dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności odwiedzających Witrynępolityka cookies
polityka cookies

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Asago zbiera informacje dotyczące osób fizycznych odwiedzajacych witrynę zwanych dalej Klientami
2. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat, formularz kontaktowy itp.) przekazywane są następujące informacje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu; może nie być podawany
d) wszelkie dane zawarte w treści wiadomości, dobrowolnie uzupełniane przez Klienta
3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient zaznacza odpowiednią rubrykę w formularzu kontaktowym.
4. Podczas korzystania ze stron internetowych Witryny pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Witrynie
 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę poprzez odpowiedni formularz zamieszczony na Witrynie , jego dane osobowe zostaną wykorzystane w celu skontaktowania się z Klientem celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Klientów, a także administrowania Witryną.
3. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Asago będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe.polityka cookies
 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Witryna używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Asago na komputerze osoby odwiedzającej Witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Asago treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Witrynę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Witrynie.
2. Elmet wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Witrynę, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Witryny i jej funkcji.polityka cookies

3. Asago wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Witrynie i zapewnienia sesji Klienta w Witrynie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Asago wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Witryny za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Witryny. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:polityka cookies
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.
7. Asago może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Asago przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Witryny, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Witryny.
8. Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 

§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Asago.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”polityka cookies
3. Asago zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Witrynie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Asago może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Witrynie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Asago roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, zgłaszając chęć usunięcia adresu e-mail z bazy danych wysyłając na adres marketing@asago.pl wiadomość o treści świadczącej o niechęci do otrzymywania dalszych wiadomości handlowych
polityka cookies

§ 5 Zabezpieczenia

1. Asago stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Asago zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w Asago są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Witrynie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Witrynie. Witryna nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Witrynie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4. Asago nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Asago zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej. polityka cookies
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: minsk@asago.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2014 r.